Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp

Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp nâng tổng khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên số lượng 26 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp.

Các nội dung trên được đề cập đến trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp
Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp

1.Hiện trạng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

– Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc có 19 khu công nghiệp được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch, diện tích được phê duyệt theo các quy hoạch chi tiết của tỉnh là 4.486 ha (còn thiếu 1.001 ha so với diện tích công nghiệp được thủ tướng phê duyệt).

 

– Trong giai đoạn 2021 – 2030, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát triển 19 khu công nghiệp với quy mô theo các quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

– Phần diện tích thiếu theo phê duyệt của thủ tướng sẽ được phát triển vào các khu công nghiệp mới.

– Tỉnh dự kiến bổ sung thêm 7 khu công nghiệp, nâng tổng số các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 26 khu công nghiệp với tổng quỹ đất phát triển thêm là 1.482 ha, nâng tổng diện tích công nghiệp toàn tỉnh lên 5.968 ha.

2.Đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp.

Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp 2
Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất xây thêm 7 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp

7 khu công nghiệp được bổ sung gồm:

 • Khu công nghiệp Bình Xuyên – Yên Lạc với quy mô 477 ha (tại xã Phú Xuân, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên và xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc)

 • Khu công nghiệp Yên Lạc (183 ha, xã Yên Phương và xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc)

 • Khu công nghiệp Đồng Sóc Yên Lạc (mở rộng quy mô 115 ha, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc)

 • Khu công nghiệp Yên Bình (123 ha, xã Yên Bình; Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương)

 • Khu công nghiệp Kim Xá (130 ha, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường)

 • Khu công nghiệp Nghĩa Hưng (195 ha, xã Nghĩa Hưng, Yên Lập và xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường)

 • Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Sông Lô (259 ha, xã Đồng Thịnh; Đức Bác; Cao Phong, huyện Sông Lô).

Tỉ lệ lấp đấy 26 KCN được quy hoạch với diện tích 5.968 ha.

Khu công nghiệp Hiện trạng Tỷ lệ lấp đầy
Khu công nghiệp Kim Hoa (50 ha) + Khai Quang ( 221,46 ha) + Bình Xuyên (286,98 ha) + Bá Thiện (325,75 ha) + Bình Xuyên II giai đoạn 1 ( 42,21 ha) + Bá Thiện II (308,83 ha) + Tam Dương II khu A ( 135 ha) + Thăng Long, Vĩnh Phúc (213 ha) Đã khai thác 100%
Khu công nghiệp Sơn Lôi + Tam Dương I - khu vực 2 + Thái Hoà + Liễn Sơn + Liên Hoà khu vực II + Nam Bình Xuyên + Sông Lô I và Sông Lô II Đã có chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ chấp thuận trong năm 2021 Khoảng 50-60%
Khu công nghiệp Phúc Yên + Chấn Hưng + Đồng Sóc + Lập Thạch I + Lập Thạch II Đang đề xuất chủ trương đầu tư 30 - 40%
Khu công nghiệp Bình Xuyên + Đồng Sóc Yên Lạc + Yên Bình + Kim Xá + Nghĩa Hưng + Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Sông Lô + Tam Dương II – B + Tam Dương I khu vực 3 + Thái Hoà + Liễn Sơn + Liên Hoà khu vực 1 Mới thực hiện hoặc đề xuất phát triển 20 - 25%

Về phương án phát triển cụm công nghiệp

– Trong 32 cụm công nghiệp đã được phê duyệt theo quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có 4 cụm công nghiệp đưa ra khỏi quy hoạch với tổng diện tích 65,831/689,955 ha gồm: 

 • Cụm công nghiệp Tân Tiến (13,8 ha)
 • Cụm công nghiệp (10 ha)
 • Cụm công nghiệp (30 ha)
 • Cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch (12 ha).

– Trong giai đoạn quy hoạch, 20 Cụm công nghiệp đã hình thành từ hiện trạng sẽ được tiếp tục phát triển, và phát triển 8 Cụm công nghiệp chưa được hình thành.

– Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất xây dựng thêm 22 Cụm công nghiệp mới tại các địa phương trên cơ sở định hướng hiện có cũng như nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển. 

– Các Cụm công nghiệp của tỉnh dự kiến thu hút đầu tư và đạt tỉ lệ lấp đầy từ 60% diện tích trở lên.

Bạn thấy bài viết này thế nào? Hãy để lại góp ý cho Công Danh Bất Động Sản ở bên dưới nhé !!

=> Tìm hiểu thêm về kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại đây

=> Tìm hiểu thêm thông tin thị trường bất động sản tại đây

=> Tìm hiểu thêm các sản phẩm bất động sản đầu tư tại đây

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top